Sivun näyttöjä yhteensä

sunnuntai 17. lokakuuta 2021

Mitä yliopiston suunnitteluvarausajan päätyttyä tapahtuu?
Hyvä tuttava kysyi ääneen minulta sitä mitä itsekin olen miettinyt.  "Mikä on päätöksentekotapa yliopiston sijaintipaikkaa koskevassa asiassa?" Eikä hän tarkoittanut yliopiston päätöstä. 

Se on jo päätöksensä tehnyt oman hallituksensa toimesta. Yliopiston hallituksen päätöksen sisältö oli hankesuunnitelman teettäminen, jonka pohjalta se tekee aikanaan mahdollisen investointipäätöksen. Oulun ylipiston prosessi on mennyt selkeänä eteenpäin. Ei varmasti yksimielisenä koko yhteisössä, mutta  hallinnollisesti selkeänä. 

Kaupungin positiivinen vastaus yliopiston päätökseen hankesuunnitelman tekemisestä oli suunnitteluvarauspäätös, joka mahdollistaa sijoittumisen selvittämisen. Suunnitteluvarauspäätös on tehty yhdyskuntalautakunnan esityksestä kaupunginhallituksessa ja sen määräaika on vuodenvaihde. 

Päätöksenteon jatko on jäänyt meillä kaupungilla auki. Tai ainakin se on minulle epäselvä. 

Mitä vuoden vaihteessa? Ottaako suunnitteluvaraukseen kantaa kaupunginhallitus vai mahdollisesti jopa valtuusto? Suunnitteluvarauksen tehneen kaupunginhallituksen pitäisi periaatteessa tehdä ratkaisu. Mutta onko faktoja tarpeeksi? Vai jätetäänkö asia yhdyskuntalautakunnan päätettäväksi kaavan käynnistämisprosessiasiana? Lautakunnalla on päätösvalta kaavoitushankkeiden aloituksesta.

Viimeksi mainitussa tilanteessa yhdyskuntalautakunta päättää OAS:n (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) käynnistämisestä. OAS on kaavoitusprosessin ensimmäinen vaihe. OAS:ia seuraa kaavan luonnos- ja ehdotusvaihe. Oulussa kaavoituksen nopeuttamiseksi näitä kahta vaihetta on yhdistetty.  

Huomionarvoista tässä ns lautakunta-vaihtoehdossa  on aikajänne. Kaavaehdotuksen laatimiseen menee tämän kokoluokan hankkeessa vuosi, jopa puolitoista. Vasta ehdotusvaihe tulee lautakunnan kautta kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Tällöin  kyseessä on käytännössä lähes lopullinen kaava. Valistunut arvaus on, että tällöin menossa on vuosi 2023. Pitkähkö aika poliittisen kannanoton tekemiseen. En muista, että kaavoja olisi ehdotusvaiheessa palautettu valmisteluun valtuustossa.

Sama tuttava kysyi: miten maankäyttösopimus? Olin jo tyly vastauksessa vastattuani pitkään tuohon alkukysymykseen. "Se liittyy kaavan ehdotusvaiheen asioihin ja se päätetään kaupunginhallituksessa samassa yhteydessä kuin kaava on menossa valtuustoon eli jos arvaan oikein, vuonna 2023."

Kaveri tinkasi vielä: "maanvuokrasopimus??" Kerroin, että sitä ei laadita kuin voimassa olevalle kaavalle pohjautuviin tontinjakoon ja vuokralaisiin. Toisin sanoen: kaupunki ei voi tehdä vuokrasopimuksia osapuolten kanssa, jos se ei ole osoittanut tonttia voimassa olevaan kaavaan pohjautuen.

Aikaa vuodenvaihteeseen on hieman yli kaksi kuukautta. Jotta saisimme Oulussa faktoihin perustuvan ratkaisun aikaiseksi, tulisi tapa missä ja miten asia päätetään, olla selvä. 

 No, ei se elämä lopu silloinkaan. 

Ps. Tosin vaihtoehtoinen paikka asian ratkaisussa on aina kaupunginvaltuusto, mikäli riittävän suuri määrä valtuutettuja haluaa kirjallisesti asian käsittelyn kiireellisenä valtuustoon. Näin tehtiin aikanaan Sanginjoen ulkometsän tapauksessa muutamia vuosia sitten.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Oulu vs maakunta

Hyvinvointialueen strateginen ja operatiivisen toiminnan valmistelu on edennyt hyvin Pohjois-Pohjanmaalla. Lähes kaikilla hyvinvointialueill...